برچسب: wihite list

چک کردن وضعیت آی پی در CSF از طریق ssh

برای چک کردن وضعیت آی پی که آیا بلاک شده یا در لیست سفید قرار گرفته از طریق خط فرمان لینوکس از دستور زیر استفاده نمایید


لینک به آموزش


تلگرام