Disable Recursion on the DNS Server

جهت افزایش امنیت DNS سرور ویندوز، کامند لاین را از طریق زیر اجرا کرده:

 

سپس دستور زیر را در کامند لاین وارد کرده و اجرا کنید: